fbpx

Algemene voorwaarden LIEFKE magazine

 Algemeen

Het liefst handelen we alleen vanuit wederzijds vertrouwen en zouden we graag zonder algemene voorwaarden willen ondernemen. Maar het verstand wil ook wat, daarom hebben we zo kort en bondig mogelijk onze algemene voorwaarden voor je opgesteld.

De algemene voorwaarden worden gebruikt om de rechten en verplichtingen van de consument, van jou, te bepalen.  En de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer, van ons, LIEFKE magazine. Bij het gebruik van en het aankopen via LIEFKE magazine, stem je in met deze algemene voorwaarden.

 Vestigings- en adresgegevens:

LIEFKE magazine
Adres: Workumstraat 21, 8244 EJ, Lelystad
Kamer van Koophandel registratie nummer: 63199572
BTW-id nummer: NL002143200B14
E-mail: contact@liefkemagazine.nl

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van LIEFKE magazine en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen LIEFKE magazine en de consument. Daar bedoelen we jou mee.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in deze voorwaarden. Oftewel, ga in gesprek met ons bij onduidelijkheden.

 

Het aanbod
Het aanbod is vrijblijvend. LIEFKE magazine heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door jou mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor jou duidelijk is wat je rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Onder andere:
De prijs inclusief belastingen
De kosten van verzending. Deze is afhankelijk van het aantal en het gewicht van het product.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen.
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
De mogelijkheid, termijn en voorwaarden van retournering.

Abonnement

Wanneer je een abonnement afsluit, dan is dit voor vier edities. Het abonnement kun je tussentijds niet opzeggen. Wij zullen je abonnement niet stilzwijgend verlengen. Wel ontvang je van ons een bericht waarin we aangeven dat je abonnement afloopt.

 De overeenkomst

De overeenkomst tussen ons komt, onder voorbehoud van het hierboven beschreven kopje ‘Het aanbod’, tot stand op het moment wanneer jij het aanbod aanvaard en de daarbij gestelde voorwaarden.

Hiervoor moet je de volgende stappen zijn doorlopen: selectie van gewenste product, toevoeging aan winkelmand, invulling adresgegevens (zowel voor factuur als voor levering), checken van de order, selecteren van betaalmethode, voldoen van betaling.

LIEFKE magazine bevestigd de ontvangst van de overeenkomst via elektronische weg, via bestelling@liefkemagazine.nl. We zorgen voor een veilige webomgeving en treffen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

 Leveringsvoorwaarden

LIEFKE magazine garandeert dat het bestelde artikel voldoet aan de omschrijving zoals vermeld in de webshop.

LIEFKE magazine levert binnen 5 werkdagen. Uitzondering bij een voorverkoop, dan wordt duidelijk aangegeven wanneer je het product uiterlijk mag verwachten.

Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kun je geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.

 

Bezorging

Onze producten worden met zorg verpakt. De bezorging van onze producten vindt plaats via Postnl. Mocht je jouw bestelling niet of beschadigd hebben ontvangen, neem dan contact met ons via contact@liefkemagazine.nl Om een goede bezorging te kunnen waarborgen zijn juiste adresgegevens noodzakelijk. Let goed op wat je invult. Een huisnummer wordt nog wel eens vergeten in te vullen.

 

Betaling

De betaling vindt plaats wanneer de order geplaatst is. De betaling vindt elektronisch plaats via de aangeboden methoden in de webshop. Alleen bij directe betaling wordt het bestelde product verzonden.

 

Retourbeleid

Bij aankoop van een product heb je recht om gedurende 7 dagen, na ontvangst van je bestelling, de aankoop te ontbinden. Wanneer je dit zou willen moet je 7 dagen na ontvangst van het product dit aan ons kenbaar maken. Dit kan via contact@liefkemagazine.nl. Alleen onbeschadigde, ongebruikte, producten nemen we retour.

 

Wanneer je gebruik maakt van het ‘herroepingsrecht’, komen de kosten voor het terugsturen voor je eigen rekening. LIEFKE magazine zal na ontvangst van het retour verzonden product het bedrag van het product terug terugbetalen.

 

Prijzen voor de consument

De prijzen staan vermeld bij het product in euro’s, deze zijn inclusief BTW, maar zonder verzendkosten. We hebben het recht om onze prijzen te veranderen. Dit zullen we kenbaar maken via onze webshop.

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is LIEFKE magazine niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Aansprakelijkheid

Met alle zorg en nauwkeurigheid worden onze producten geproduceerd en verzonden. Toch kan er iets fout gaan. Mocht er tijdens de verzendprocedure schade ontstaan, neem dan contact met ons op. Dan gaan we samen kijken naar een oplossing. Stuur een mail naar contact@liefkemagazine.nl. Schade die ontstaan is na ontvangst van het product is LIEFKE magazine niet aansprakelijk voor.

Intellectueel eigendom

LIEFKE magazine is eigenaar van alle gepubliceerde teksten en beelden. Hierbij is het algemeen auteurs en publicatierecht van toepassing. LIEFKE magazine kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het portretrecht en/of auteursrecht. 

 

Klachtenregeling:
Mocht je ergens niet tevreden over zijn en wil je dit aan ons laten weten stuur een mail naar contact@liefkemagazine.nl . Klachten moeten binnen 7 dagen na overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LIEFKE magazine.

LIEFKE magazine heeft 14 dagen om de klacht te verwerken en in onderling overleg op te lossen.

Indien een klacht gegrond word door ons, dan zullen wij de geleverde producten kosteloos vervangen.

Geschillen

We vertrouwen erop dat er geen geschillen zullen ontstaan. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan zullen we dit in goed overleg oplossen en jou als klant zo goed mogelijk van dienst zijn. Mochten we er toch niet uitkomen dan is op onze overeenkomst uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen voorwaarden

We hebben het recht om onze voorwaarden wijzigen. De enige oplossingen om de wijzigingen bij te houden is, om regelmatig onze algemene voorwaarden te controleren.

DANKJEWEL

voor je interesse!

We houden je graag op de hoogte.